Lederhåndbog

Dette er en opsamling af diverse gode info og beslutninger for Dalumspejderne. 

Beslutninger

God viden om hverdagen

Beslutninger

Fremtidsplanlægning

For enheden
Enhederne har program klar 1.6/1.12 til det efterfølgende halvår. Dato for sommerlejre skal meldes ud til forældre senest 1.4 og tilmelding gerne i maj (inkl. betaling). Sedler til øvrige ture eller møder der ligger udenfor normal mødedag, skal helst sendes ud 2 uger før eventet.

For gruppen
Vi bestræber os på, at alle fællesarrangementer for gruppen er datosat mindst 1 år frem i tiden, gruppeturen gerne 2 år.
Der er fast ledermøde anden onsdag i de lige måneder.

På det første ledermøde i spejderåret (August), er der et punkt på dagsorden, hvor hver enhed skal fremlægge et foreløbigt budget for hvad man gerne vil søge om tilskud hos forældreforeningen til, herunder kursusdeltagelse.

Privatlivspolitik/Persondata

Vi vil gøre vores bedste for at leve op til vores ledermanifest, der behandles på et ledermøde mindst 1 gang årligt.

Af punkter der ikke er nævnt der, kan der nævnes

 • Vi har ikke noget papirarkiv, vi vil have alle persondata liggende i Medlemsservice. Printer vi fra dette, sørger vi for at behandle det ordentligt og brænder det over bålet lige så snart det ikke skal bruges.
 • Referater fra møder må ikke indeholde følsomme oplysninger. Referaterne er offentlige tilgængelige på hjemmesiden og godkendes (og må derfor ikke ændre efterfølgende).

Telefonnumre
Du må gerne ringe til forældre og spejdere hvis der er noget vi skal have fat i dem om. Du kan finde nummeret via Medlemsservice.
Du må også gerne gemme det på din telefon, hvis du skal bruge det igen. Der skal du så bare huske at slette det, når du ikke længere har spejderen i din enhed.

email-adresser
Du skal helst sende mails gennem medlems systemet, da vi så er sikre på at det kommer frem til de rigtige. Du kan godt sende via din private mail, men så skal du huske at du skal sende mailen til dig selv som modtager, og alle forældrene som BCC (skjulte modtagere), så alle ikke kan se alle andres email adresser.

Donationer til Dalumspejderne

Donationer af penge skal gå gennem korpset, hvor man kan lave en donation og angive hvem der skal modtage denne. Årsagen til dette er, at så er det korpset der behandler dette samt indberetter til SKAT. Dermed skal vi som gruppe aldrig bruge et CPR-nummer på nogen.

Læs mere på

Sponsorer

Vi har en aktiv sponsor-søgning til arrangementer og materialer. Koordinering på dette er Michael Hust, så tag fat i ham hvis du har ideer eller gerne vil bidrage.

HustMichael Hust
30 54 52 80

Alkoholpolitik

Vi er beviste om, at vi er rollemodeller og har et ansvar som ledere.

Med henvisning til korpsenes politik på området:
”Børn og unge under 18 år må ikke indtage alkohol i forbindelse med spejderarrangementer. 
Det anbefales at der ikke indtages alkohol foran børn og unge. Det anbefales, at man ikke optræder beruset i forbindelse med afholdelse af spejderarrangementer. Ved indtagelse af alkohol skal der altid være en ædru voksen til stede. Vær opmærksom på og tag hensyn til de signaler, du udsender vedrørende alkohol, når du opfattes som leder hos spejderne.”

Hos Dalumspejderne tror vi på, at børn og unge skal lærer at have et naturligt forhold til alkohol. De må ikke drikke det, og som ledere drikker vi heller ikke når der er aktivitet. Men når aftenen sænker sig, børnene er puttet og der er lederhygge ved bålet, så nydes der alkohol. Dog ikke så nogen bliver beruset og der er altid ledere der er ikke drikker alkohol, i tilfælde af at der sker noget.

Rygepolitik

Vi er beviste om, at vi er rollemodeller og har et ansvar som ledere.

Med henvisning til korpsenes politik på området:
”Med virkning fra den 15. august 2007 er der indført en rygelov i Danmark, som har til formål at udbrede røgfri miljøer for at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og for at undgå, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv.
Med indførelsen af rygeloven er indendørs rygning i hytter og spejderlokaler ikke længere tilladt. Det indskærpes fra korpsene, at man heller ikke må ryge på udendørs arealer, hvor børn og unge færdes.
Forbuddet mod indendørs rygning gælder også, når der ikke er børn og unge til stede.”

Dagligt
Ved Dalumspejdercenter, er det kun bålet der må ryge. Andre skal gå udenfor grunden hvis de skal bidrage med røg.

På ture
Ligesom i dagligdagen, ryger vi ikke når der er børn eller unge til stede. Men skal der ryges, og der ikke er børn eller unge til stede, sker det ved bålet, og skodder ryddes pænt op.

Underretningspligt

Ifølge Servicelovens § 154 gælder for enhver borger en ubetinget underretningspligt, når børn eller unge under 18 år lever i en alvorligt truet situation. Bestemmelsen lyder: 
  ”Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer det sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen”. 

Som spejderledere er vi omfattet af den sædvanlige underretningspligt i § 154. I skal således reagere og foretage underretning til kommunen, såfremt i bliver opmærksomme på et sådant forhold.

Fordi spejderledere har tæt kontakt til mange børn og unge, stilles der krav om en særlig opmærksomhed og handling fra vores side ved mistanke om, at et barn ikke trives på grund af omstændigheder, der svarer til ovenstående paragraf.  Da spejderledere hverken er uddannede fagpersoner eller ansatte med, har vi dog ikke såkaldt skærpet underretningspligt. 

Læs her, hvad du skal gøre, hvis du får mistanke om, at et barn mistrives 

Dagligt
Hvis du som leder oplever noget, hvor du tænker at dette hvis ikke er normalt eller godt for personen, skal du vende det med de andre ledere i enheden. Hvis der er noget om det, eller man stadig er i tvivl, skal i drage gruppeledelsen ind i det, som så kan hjælpe med den videre proces.

Det er aldrig noget man skal stå alene med som leder!
Tjek også vores Samværsregler, der beskriver hvordan vi gerne vil opfører os og hvilke ting vi ikke må.

Klager fra forældre

Skulle det ske, at nogle forældre gerne vil ytre sin utilfredshed med noget, skal det ikke ske direkte til den enkelte leder via private kanaler, dvs. telefon, mail eller facebook, men skal sendes videre til gruppelederen, der så tager dialogen med forælderen.

Det er aldrig dig som leder, der skal stå alene med dette, når du nu gør dit bedste med det frivillige arbejde!

Køb hos 55Nord

Gruppen har en aftale, så vi kan få 10% rabat hos 55Nord. Det kan du i øvrigt også selv som medlem af spejderne.
Men for at handle på gruppens konto, skal du tage kontakt til XXXX, der kan handle på kontoen.
Husk at få godkendt omkostningen hos gruppelederen hvis det er et større indkøb, samt sikre dig hos kasseren at vi også har penge til det i kassen.

Når spejdere skal på kursus

Når spejdere skal tilmeldes kurser, er der to forskellige procedure ang. på korps. Generelt skal man først aftale det med lederen, og så er det selv spejderen/forældrene der tilmelder sig.
Det er en del af planlægningen i starten af året, at få et overblik over hvem der evt. ska på kursus, så man kan søge Forældreforeningen om tilskud.

Hvis det er KFUM-spejdere
Her skal man selv tilmelde sig online, og angive at gruppen skal betale.

Hvis det er Pigespejdere
Her skal man selv tilmelde sig online, men skal også selv betale. Man skal have en kvittering for dette som skal sendes til gruppens kasser for at få det refunderet. Det er vigtigt med kvitteringen, da vi ellers ikke kan søge tilskud til kurset hos kommunen.

FotoPaaVejLene N. Andersen - Kasser
XX XX XX XX

Tilskud fra forældreforening

Tilskud fra forældreforeningen skal gå gennem Gruppeledelsen. På det første ledermøde i spejderåret, præsenteres et foreløbigt budget med ønsker om tilskud.

Forældreforeningen skal benyttes når det er noget specielt der er ekstra dyrt, dvs. som tommelfingerregel dyre end 80(bæver/ulve)/100(spejder/senior) om dagen for lejre. Som standard gives der tilskud til ledere på ture, hvor det er pr 4. bæver/ulv og 5. spejder/senior de betaler for en leder. 
Dvs. har man en spejdertur med 14 deltagere i en weekend (48 timer) hvor der er 4 ledere med, så kan man søge tilskud for den pris der er over 200 kroner. Desuden vil 3 ledere få betalt deres tur.

Herudover søges der om tilskud til kurser, både spejdernes og ledernes.

Penge målrettet til enhederne

Der er afsat et budget på 1500 kroner pr enhed til aktiviteter henover året. Disse kan bruges uden yderligere aftale, så længe man afleverer kvitteringer til kasseren.

FotoPaaVejLene N. Andersen - Kasser
XX XX XX XX

Refusion af udlæg til aktiviteter

Har du udlæg der skal dækkes, skal du afleverer bilagene til kasseren samt dit kontonummer hvis det ikke allerede er kendt.

FotoPaaVejLene N. Andersen - Kasser
XX XX XX XX

God viden om hverdagen

Kalender

Vi har oprettet en online kalender, vi skriver alle arrangementer i. Denne kalender vises både på vores hjemmeside samt man kan abonnere på den, så du kan få arrangementer direkte over i din egen kalender.

Der er oprettet en række kalender, så du kan du abonnere på netop de ting der er relevant for dig.

 • Er du forældre, er der to kalendere der er gode at abonnere på: Gruppen og den enhed du har børn i
 • Er du leder, er det Gruppens + Enhedens kalender der fortæller hvad der er på programmet, samt Ledere-kalenderen der viser hvad vi ellers kan glæde os til
   

Kalendere hos Dalum Spejderne (kopiere disse links, det er langt nemmere end at indtaste (det er en tålmodighedstest)

 • Gruppens Kalender (Alle ting som vi alle sammen skal deltage i): https://calendar.google.com/calendar/ical/dalumspejdercenter.dk%40gmail.com/public/basic.ics
 • Bæverne: https://calendar.google.com/calendar/ical/mmdps77m2r7iis3hblu0tn3h8s%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
 • Ulve/smutter: https://calendar.google.com/calendar/ical/e9d5omojjs9992itl3ea2s44bs%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
 • Drengetroppen: https://calendar.google.com/calendar/ical/mrf7pvu57g1iiqac5pdu50hh5g%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
 • Pigetroppen: https://calendar.google.com/calendar/ical/bjlab4mioofrd3m2p9h6gbrroo%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
 • Senior: https://calendar.google.com/calendar/ical/dtqlcn3i32dnksrb7bagpv741o%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
 • Klanen: https://calendar.google.com/calendar/ical/9dth4k3q535elm2ls9s3tqrn8k%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

For lederne er der yderligere et par kalender:

 • Lederne (Alle ting som Lederne skal deltage i): https://calendar.google.com/calendar/ical/a22h2tnskkcb41kckriss1a8d8%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
 • Skoleferie I Odense Kommune: https://calendar.google.com/calendar/ical/obuuj463tcji1uojf8j44kmhpo%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Hvordan kan du få kalenderen til at blive vist sammen med din egen kalender?

Se en guide her til hvordan du for opsat din egen elektroniske kalender til også at vise spejdernes.

Hvem opdaterer kalenderen?

Lige nu er det Frank fra Drengetroppen der sørger for at opdaterer disse. Har du input eller ændringer, så send en mail til ham. Der bliver oprettet ting i gruppens kalender, og så er det ellers hver enhed der selv er ansvarlig for at sende datoer til Frank, hvis de skal oprettes i kalenderen.

Frank Jensen
21 49 61 20

Årshjulet for Dalumspejderne

Vi har udarbejdet et årshjul, der hjælper både forældre og ledere med at huske, hvordan årets gang hos os er. Det kan ses på https://create.plandisc.com/wheel/showPublic/kjQVsGn

Hvem opdaterer Årshjulet?
Lige nu er det Frank fra Drengetroppen der sørger for at opdaterer disse. Har du input eller ændringer, så send en mail til ham.

Frank Jensen
21 49 61 20

Medlemsservice

Links til systemerne

De grønne pigespejdere: https://medlem.pigespejder.dk/
KFUM-spejderne: https://medlemsservice.spejdernet.dk/

Og ja, en konsekvens af at vi har medlemskab i 2 korps, skal enhederne benytte begge systemer (da de ikke "snakker" sammen selvom det er samme system).

Guides:

Links til aktivitetsdatabaser

Links til diverse relevante sider

Menu


Nyheder


Se mere på facebook (For forældre eller den offentlige side)

24. april 2018

Lørdag d. 26 maj sover hele Danmark ude. Kom og vær med sammen med Dalumspejderne

 
 

24. juni 2017

Grundet nyt arbejde for en af lederne i bæverenheden flytter vi mødedagen til torsdage fra kl. 16.30 til 18.00. Vi håber ikke at det giver for mange gener for børn og forældre.

Vi får derfor første mødedag torsdag d. 24/8-2017

Mvh Bæverlederne. Kim, Christian, Ane og Karin


30. maj 2017

For Dalumspejdernes bævere/spirer og ulve/smutter bød Kristi Himmelfartsferien på MUS-lejr på Thurøbund Spejdercenter. Vejret var optimalt til sommerlejr på Ønskeøen, og dagene var fyldt med gode oplevelser og lejrhygge.