Lederhåndbog

Dette er en opsamling af hvordan vi har aftalt at samarbejde og retningslinjer ledere imellem.
Der er desuden en hel opgaveliste med hvem der har hvilke roller i gruppen, som kan ses på

Generelle punkter

Økonomi

Traditioner/Standard programmer (Kun til inspiration)

Fremtidsplanlægning

For enheden
Enhederne har program klar 1.6/1.12 til det efterfølgende halvår. Dato for sommerlejre skal meldes ud til forældre senest 1.4 og tilmelding gerne i maj (inkl. betaling). Sedler til øvrige ture eller møder der ligger udenfor normal mødedag, skal helst sendes ud 2 uger før eventet.

For gruppen
Vi bestræber os på, at alle fællesarrangementer for gruppen er datosat mindst 1 år frem i tiden, gruppeturen gerne 2 år. Du kan se de nuværende datoer i Forældreinfo/Kalender.
Der er fast ledermøde anden onsdag i de lige måneder.

På det første ledermøde i spejderåret (August), er der et punkt på dagsorden, hvor hver enhed skal fremlægge et foreløbigt budget for hvad man gerne vil søge om tilskud hos forældreforeningen til, herunder kursusdeltagelse.

Se hvem der er ansvarlig for opdatering af vores kalender under Lederinfo/Opgaver & Ansvar.

Privatlivspolitik/Persondata

Vi vil gøre vores bedste for at leve op til vores ledermanifest, der behandles på et ledermøde mindst 1 gang årligt.

Af punkter der ikke er nævnt der, kan der nævnes

  • Vi har ikke noget papirarkiv, vi vil have alle persondata liggende i Medlemsservice. Printer vi fra dette, sørger vi for at behandle det ordentligt og brænder det over bålet lige så snart det ikke skal bruges.
  • Referater fra møder må ikke indeholde følsomme oplysninger. Referaterne er offentlige tilgængelige på hjemmesiden og godkendes (og må derfor ikke ændre efterfølgende).

Telefonnumre
Du må gerne ringe til forældre og spejdere hvis der er noget vi skal have fat i dem om. Du kan finde nummeret via Medlemsservice.
Du må også gerne gemme det på din telefon, hvis du skal bruge det igen. Der skal du så bare huske at slette det, når du ikke længere har spejderen i din enhed.

email-adresser
Du skal helst sende mails gennem medlems systemet, da vi så er sikre på at det kommer frem til de rigtige. Du kan godt sende via din private mail, men så skal du huske at du skal sende mailen til dig selv som modtager, og alle forældrene som BCC (skjulte modtagere), så alle ikke kan se alle andres email adresser.

Donationer til Dalumspejderne

Donationer af penge skal gå gennem korpset, hvor man kan lave en donation og angive hvem der skal modtage denne. Årsagen til dette er, at så er det korpset der behandler dette samt indberetter til SKAT. Dermed skal vi som gruppe aldrig bruge et CPR-nummer på nogen.

Læs mere på

Sponsorer

Vi har en aktiv sponsor-søgning til arrangementer og materialer. Koordinering på dette er Michael Hust, så tag fat i ham hvis du har ideer eller gerne vil bidrage.

Se mere om hvem det der, under Lederinfo/Opgaver & Ansvar.

Klager fra forældre

Skulle det ske, at nogle forældre gerne vil ytre sin utilfredshed med noget, skal det ikke ske direkte til den enkelte leder via private kanaler, dvs. telefon, mail eller facebook, men skal sendes videre til gruppelederen, der så tager dialogen med forælderen.

Det er aldrig dig som leder, der skal stå alene med dette, når du nu gør dit bedste med det frivillige arbejde!

Underretningspligt

Skal beskrives hvordan og hvornår.

Når spejdere skal på kursus

Når spejdere skal tilmeldes kurser, er der to forskellige procedure ang. på korps. Generelt skal man først aftale det med lederen, og så er det selv spejderen/forældrene der tilmelder sig.
Det er en del af planlægningen i starten af året, at få et overblik over hvem der evt. skal på kursus, så man kan søge Forældreforeningen om tilskud.

Hvis det er KFUM-spejdere
Her skal man selv tilmelde sig online, og angive at gruppen skal betale.

Hvis det er Pigespejdere
Her skal man selv tilmelde sig online, men skal også selv betale. Man skal have en kvittering for dette som skal sendes til gruppens kasser for at få det refunderet. Det er vigtigt med kvitteringen, da vi ellers ikke kan søge tilskud til kurset hos kommunen.

Se hvem der er kasseren under Lederinfo/Opgaver & Ansvar.

Tilskud fra forældreforening

Tilskud fra forældreforeningen skal gå gennem Gruppeledelsen. På det første ledermøde i spejderåret, præsenteres et foreløbigt budget med ønsker om tilskud.

Forældreforeningen skal benyttes når det er noget specielt der er ekstra dyrt, dvs. som tommelfingerregel dyre end 80(bæver/ulve)/100(spejder/senior) om dagen for lejre. Som standard gives der tilskud til ledere på ture, hvor det er pr 4. bæver/ulv og 5. spejder/senior de betaler for en leder. 
Dvs. har man en spejdertur med 14 deltagere i en weekend (48 timer) hvor der er 4 ledere med, så kan man søge tilskud for den pris der er over 200 kroner. Desuden vil 3 ledere få betalt deres tur.

Herudover søges der om tilskud til kurser, både spejdernes og ledernes.

Penge målrettet til enhederne

Der er afsat et budget på 1500 kroner pr enhed til aktiviteter henover året. Disse kan bruges uden yderligere aftale, så længe man afleverer kvitteringer til kasseren.

Husk at læse mere nedenstående omkring hvordan man får pengene tilbage.

Se hvem der er kasseren under Lederinfo/Opgaver & Ansvar.

Refusion af udlæg til aktiviteter

Har du udlæg der skal dækkes, skal du afleverer bilagene til kasseren samt dit kontonummer hvis det ikke allerede er kendt.

Du skal benytte disse skabeloner, så kasseren kan lave sit arbejde effektiv.

Husk at boner ikke må blandes sammen med private indkøb! Vi skal gøre det så nemt for kasseren som muligt.
Hvis du har overskud (energimæssigt), så tjek lige om der er rengøringsmaterialer eller andet der er indkøbt, da hytten kan søge tilskud til dette.
Er der hytteleje, får vi først pengene efter ca 1,5 år. Det er Gruppens kassere/Gruppeleder der sørger for at søge tilskuddet hos kommunen, men du skal som leder sørge for at gøre opmærksom på dette i din afregning.

Se hvem der er kasseren under Lederinfo/Opgaver & Ansvar.

Lodsedler

Det er op til enhederne om man vil sælge lodsedler. Der er udpeget en til at være overordnet ansvarlig for dette, se hvem det er under Lederinfo/Opgaver&Ansvar.

Der er lavet et regneark til hjælp til administrationen af lodsedler.

Det er besluttet, at den der sælger lodsedlen får 10 kroner pr lodseddel i rabat på en valgfri tur/arrangement efterfølgende. De resterende penge (for pigerne 2 kroner og drengene 7 kroner i 2019) går til gruppen og risikoen for ikke-solgte lodsedler.

Kollektivuge

Spejdertroppen og op-efter laver kollektiv i uge 41, hvor vi bor og lever vores normale liv med udgangspunkt i Spejderhuset. Der vil være ledere til stede hele ugen.
Det forløber sig fra mandag til fredag eller lørdag. Spejdere og forældre må selv vurdere om spejdere kun skal være med i et par dage. 

Der laves en tavle i spejderhuset, hvor alle deltagernes navne står og dage, så man ved hvem der er i huset, hvornår folk kommer samt om de deltager i spisning eller aktiviteter. Der plejer at være en aktivitet hver aften undtagen onsdag hvor der er Gruppeaften.
Af gode aktiviteter der er set kan nævnes

  • Kano sejlads
  • Svømmehal
  • Fest torsdag aften
  • Brætspilsaften

Der skal udpeges en der er tovholder til kollektivugen som kan være initiativtager og lave skema og se hvilke ledere der kan være der hvornår. Herudover skal der laves en invitation som skal sendes ud. Husk at booke spejderhuset den uge!
Maden bliver planlagt, indkøbt og lavet af spejder selv, og vi plejer at kunne holde det på et budget på 50 kroner om dagen.
Eksempel på invitation kan ses her.

Gruppeaften

Tirsdag i uge 41(Under kollektiv ugen) afholdes fælles møde for hele gruppen, hvor vi skal på løb med mixede patruljer. Formålet er at vise at vi er mange og lærer andre fra andre enheder at kende.

Nytårsparade

En af de første søndage i januar, hvor vi går med faner fra spejderhuset og ned til Dalum Kirke, hvor vi deltager i gudstjenesten (husk at aftale det med præsterne).

Programmet plejer at være
09.15 Vi mødes ved spejderhuset og gøre fanerne klar
09.30 Afgang mod kirken
10.00 Gudstjenesten begynder
11.00 Gudstjenesten slutter og vi samles udenfor kirken
11.10 Løb med mixede hold tilbage til spejderhuset
12.30 Fælles frokost i Spejderhuset
13.00 Løbet fortsætter
13.35 Kåring af vinder
13.45 Vi synger af
14..00 Farvel og tak

Oplæg og beskrivelse af afholdt løb kan læses her.

Gruppeweekend

I Marts eller April tager hele gruppen på tur sammen, typisk til Port Arthur. Turen slutter af med Generalforsamling. 

Program, fredag
17.30 Start ved Dalum Spejdercenter for spejdere + seniorer
18.00 Afgang mod Port Arthur (ca 8 km), bagage bliver kørt
         Indkvartering i shelter på P.A.
22.00 Natløb (Bæver/Ulvelederne planlægger) 

Program, Lørdag
09.00 Start for Bæver/Ulve på P.A.
09.15 Andagt
10.00 Aktivitet i enhederne (alle planlægger selv)
12.00 Fælles frokost
14.00 Fælles aktivitet
18.00 Fælles aftensmad (husk hvis trop/senior skal hjælpe skal de have tid til dette)
19.30 Lejrbål (Seniorne står for det)
20.30 Natløb for bæver/ulve (Troppene står for det)

Program, Søndag
09.30 Forældre ankommer til kaffe og generalforsamling, men der er aktiviteter for børn og søskende (Snobrød og pandekager over bål)
10.30 Fælles løb for alle
12.00 Afslutning
12.15 - 13.30 Rengøring af hytten

Se eksempler på Invitation