Ledermanifest

Vi har et manifest hos Dalumspejderne, der definerer vores arbejde i ledergerningen, som alle ledere skal gøre vores bedste for at følge.

Sådan passer vi godt på hinanden

  • Vi er altid opmærksomme på vores ansvar som ledere i korpsene og arbejder ud fra korpsenes værdier
  • Vi har fokus på børnene og at de føler sig velkommen i dagligdagen. Specielt omkring oprykning til anden enhed, hvor vi gør en indsats for at de kender lidt til den nye verden de skal rykke op i.

Vi lever efter de samværsregler vi har aftalt, for at minimere risikoen for uheldige situationer eller antagelser om f.eks. krænkende adfærd:

Til møderne og generelt

1. Vi er rollemodeller, både hvad angår omgang med hinanden, sprog og fysisk kontakt
2. Oplever vi krænkelser mellem børn eller mobning, skrider vi ind overfor dette og underretter evt. forældre og/eller andre relevante parter – vi er også opmærksomme på at børnene trives samt vi har Underretningspligt.
3. Det er barnet og den unges grænser, der sætter udgangspunkt for, hvor tæt vi skal være på dem. Herunder respekt for andres blufærdighed
4. Vi indhenter børneattester på alle medlemmer over 15 eller frivillige der er i kontakt med børn og unge. Denne attest skal fornyes hvert 2. år

På ture

5. Vi bestræber os på altid at have ledere af forskelligt køn med, hvis vi har både pige- og drengespejdere med på tur.

Sådan passer vi godt på hinandens persondata

  • Vi bruger vores sunde fornuft, når vi har med persondata at gøre.
  • Vi gør os umage med at passe på de personoplysninger, indsamler dem til specifikke formål og sletter dem, så snart formålet er opfyldt

Når vi omgås hinanden, tænker vi over, hvordan vi håndterer personoplysninger:

I hytten

1. Vi lader ikke fortrolige papirer ligge fremme. Faktisk vil vi helst kun benytte Medlemssystemet til at opbevare disse data og ikke få dem på papir. Derfor anbefaler vi online tilmelding via vores hjemmeside så du selv kan udfylde alle oplysninger elektronisk og sikkert. Vi kan godt hjælpe dig hvis du ikke kan dette, men så vil vi hurtigst muligt opdatere de data vi får i Medlemssystemet og brænde papiret over bålet. Vi har ikke et papir-arkiv i gruppen til andet end bogføringsbilag
2. Vi rydder løbende op i den persondata vi har liggende – og ting vi ikke behøver mere, sletter vi.

Filer og mails

3. Vi sletter filer og mails med persondata, når de er færdigbehandlet
4. Vi deler kun persondata med relevante ledere/personer. Overvejer altid om det er need-to-know viden eller nice-to-know (som vi så ikke deler)
5. Vi overvejer, hvilken information der er offentligt tilgængeligt fx på gruppens hjemmeside eller facebook grupper. Vi betragter al viden delt på disse fora som offentlige, også selvom det er lukkede grupper på facebook
Den persondata du kan finde på hjemmesiden, vil kun være billeder, kontaktoplysninger på ledere eller navne i referater som er godkendte, og som vi oplyser om i privatlivspolitikken. Vi gemmer ikke andre personoplysninger her.

Vi udvikler os

  • Vi vil gerne hele tiden blive bedre og lave gode aktiviteter for børn og voksne. Derfor vil vi gerne uddanne os eller tage på inspiration udenfor gruppen mindst hver andet år
  • Vi deler gerne viden og ideer med hinanden.

Vi arbejder med dette aktivt

  • Vi snakker om det i hverdagen, i enheden hvis vi ser muligheder for forbedring, samt dette altid overvejes og opdateres på et ledermøde mindst en gang årligt.

Senest opdateret på ledermøde december 2019.

Du kan downloade manifestet til print ved at trykke her.