Forældreinfo

De grønne spejdere i Dalum er to korps, der samarbejder.

Pigerne er som udgangspunkt medlem hos De Grønne Pigespejdere, og drengene er medlem hos KFUM-spejderne i Danmark. Du vil dog også opleve at vi har kvindelige ledere i KFUM, hvis de eksempelvis har været indmeldt hos en anden gruppe før. 

Dét at være to korps i samme hus, er et samarbejde, som fungerer rigtig godt, og som gør at vi har en god og stærk lederkreds, da man som enkeltperson har plads til at sige nej til en opgave, og derved ikke bliver overbebyrdet.

Gruppen holder til dagligt til i Dalum Spejdercenter som ligger på Birkedals Allé 63, 5250 Odense SV