Samværsregler og politiker

For at undgå krænkelser og uheldig adfærd, følger vi anbefalingerne fra korpsene og vi har hos Dalumspejderne besluttet os for følgende samværsregler.

Filosofi

  • Reglerne skal give mening - ellers bliver de ikke overholdt
  • Vi skal ikke tie - men tale det ihjel

Indhold

Samværsreglerne

Klik på billedet for at se det større.

Samværsregle

Disse regler behandles på et ledermøde mindst en gang årligt, for at sikre at de afspejler både det vi vil og det vi gør. Udover dette indhenter vi også Børneattester for alle ledere og andre voksne der i deres hjælp til os kan være alene med spejderne senest 3. gang de er med og efterfølgende hvert andet år. 

Alkoholpolitik

Vi er beviste om, at vi er rollemodeller og har et ansvar som ledere.

Med henvisning til korpsenes politik på området:
”Børn og unge under 18 år må ikke indtage alkohol i forbindelse med spejderarrangementer. 
Det anbefales at der ikke indtages alkohol foran børn og unge. Det anbefales, at man ikke optræder beruset i forbindelse med afholdelse af spejderarrangementer. Ved indtagelse af alkohol skal der altid være en ædru voksen til stede. Vær opmærksom på og tag hensyn til de signaler, du udsender vedrørende alkohol, når du opfattes som leder hos spejderne.”

Hos Dalumspejderne tror vi på, at børn og unge skal lærer at have et naturligt forhold til alkohol. De må ikke drikke det, og som ledere drikker vi heller ikke når der er aktivitet. Men når aftenen sænker sig, børnene er puttet og der er lederhygge ved bålet, så nydes der alkohol. Dog ikke så nogen bliver beruset og der er altid ledere der er ikke drikker alkohol, i tilfælde af at der sker noget.

Rygepolitik

Vi er beviste om, at vi er rollemodeller og har et ansvar som ledere.

Med henvisning til korpsenes politik på området:
”Med virkning fra den 15. august 2007 er der indført en rygelov i Danmark, som har til formål at udbrede røgfri miljøer for at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og for at undgå, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv.
Med indførelsen af rygeloven er indendørs rygning i hytter og spejderlokaler ikke længere tilladt. Det indskærpes fra korpsene, at man heller ikke må ryge på udendørs arealer, hvor børn og unge færdes.
Forbuddet mod indendørs rygning gælder også, når der ikke er børn og unge til stede.”

Dagligt
Ved Dalumspejdercenter, er det kun bålet der må ryge. Andre skal gå udenfor grunden hvis de skal bidrage med røg.

På ture
Ligesom i dagligdagen, ryger vi ikke når der er børn eller unge til stede. Men skal der ryges, og der ikke er børn eller unge til stede, sker det ved bålet, og skodder ryddes pænt op.

Underretningspligt

Ifølge Servicelovens § 154 gælder for enhver borger en ubetinget underretningspligt, når børn eller unge under 18 år lever i en alvorligt truet situation. Bestemmelsen lyder: 
”Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer det sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen”. 

Som spejderledere er vi omfattet af den sædvanlige underretningspligt i § 154. I skal således reagere og foretage underretning til kommunen, såfremt i bliver opmærksomme på et sådant forhold.

Fordi spejderledere har tæt kontakt til mange børn og unge, stilles der krav om en særlig opmærksomhed og handling fra vores side ved mistanke om, at et barn ikke trives på grund af omstændigheder, der svarer til ovenstående paragraf.  Da spejderledere hverken er uddannede fagpersoner eller ansatte med, har vi dog ikke såkaldt skærpet underretningspligt. 

Læs her, hvad du skal gøre, hvis du får mistanke om, at et barn mistrives 

Dagligt
Hvis du som leder oplever noget, hvor du tænker at dette hvis ikke er normalt eller godt for personen, skal du vende det med de andre ledere i enheden. Hvis der er noget om det, eller man stadig er i tvivl, skal i drage gruppeledelsen ind i det, som så kan hjælpe med den videre proces.

Det er aldrig noget man skal stå alene med som leder!

Privatlivspolitik/Persondata

Vi vil gøre vores bedste for at leve op til vores ledermanifest, der behandles på et ledermøde mindst 1 gang årligt. Herudover har vi også en beskrevet Privatlivspoltik som kan ses under Forældreinfo/Privatlivspolitik.

Af punkter der ikke er nævnt der, kan der nævnes

  • Vi har ikke noget papirarkiv, vi vil have alle persondata liggende i Medlemsservice. Printer vi fra dette, sørger vi for at behandle det ordentligt og brænder det over bålet lige så snart det ikke skal bruges.
  • Referater fra møder må ikke indeholde følsomme oplysninger. Referaterne er offentlige tilgængelige på hjemmesiden og godkendes (og må derfor ikke ændre efterfølgende).

Baggrund m.m.

Du kan hente den som word-fil her.

Du kan læse mere om materialet vi har benyttet fra KFUM-spejderne her.