Årshjul og traditioner

Traditioner

Gruppetur og Generalforsamling
Forældreforeningen og Grupperådet byder velkommen til generalforsamling på Dalumspejdernes årlige gruppetur i foråret. Det er her at forældre kan komme og hører mere om hvordan det går i gruppen, komme med input til vores arbejde samt for indflydelse i gruppens arbejde.
Alle enheder deltager på denne tur, og det er her at vi lærer hinanden bedre at kende på tværs af enhederne, så man evt. også bliver forberedt på oprykning til en ny enhed.

Sommerfesten
Vi har en fælles afslutning på spejderåret for alle, hvor forældreforeningen inviterer til Sommerfest.
Det er spisning en hverdagsaften inden sommerferien: stort salatbord, køb af drikkevarer, medbragte bøffer og underholdning ved spejderne.

Loppemarked (2. weekend i september)
Det store årlige event, hvor vi tjener penge til at kunne lave fede spejderaktiviteter uden at det kun er forældrene til at betale.
Det er et stort projekt, med opgaver som Uddeling af loppesedler, indsamling af loppeeffekter og afholdelse af selve markedet, hvor vi i forbindelse med disse arbejdsopgaver får tjent penge til husleje og forbrug i huset til et år frem. Lørdag aften er der loppefest for de som har hjulpet til i forbindelse med alle strabadserne forud for og ved afholdelse af loppemarkedet.
Det er vigtigt at alle støtter op om dette, da det er her en meget stor del af vores indtjening ligger.

Kollektivuge (uge 40 el. 41)
Spejdertroppene og seniorerne flytter i uge 40 eller 41 ind i spejderhuset, og lever deres normale liv derfra i en uge. Der er ledere til stede, der sørger for at man tager i skole om morgen, deltager i de fritidsaktiviteter man ellers plejer og så ellers hygger sig max med sine venner i spejderhuset.

Gruppeaften (Onsdag uge 41)
Vi plejer at have et enkelt møde i uge 41, hvor alle enheder i gruppen deltager samlet på et løb, hvor man bliver rystet sammen med de andre spejdere, så man lærer hvem de andre er og at det er fedt at være mange.

Julefest 
En søndag eftermiddag i slutningen af november/starten af december, hvor vi juler og klipper, bliver underholdt og spiser æbleskiver med hvad der dertil hører. Vi plejer også at få besøg af julemandens ven, som kommer med slikposer.

Årshjul

Vi har lavet et årshjul, for at hjælpe med at få et overblik over alle de ting der plejer at ske i gruppen.
Årshjulet er opdelt i 3 ringe

  • Til forældre
  • Til ledere
  • Til gruppeledelsen