Forældrehåndbog

Tak fordi du lader dit barn gå til spejder hos os! Vi er rigtig glade for denne tillid og vil gøre vores bedste for at lave nogle virkelig fede og udviklende aktiviteter for ham/hende.

Her vil vi gerne komme med nogle tips & tricks til Jer forældre, for at få en god start her hos Dalumspejderne.

Facebook

Vi har to grupper på Facebook, som måske kan være interessante at følge

 • Vi har en lukket gruppe kun for forældre og spejdere, hvor I kan følge med i dagligdagen i gruppen og på ture.
 • Vi har en officiel side som alle kan komme ind i, hvor det primært er mere officielle ting der lægges ud

Vi lægger info op løbende på specielt den lukkede gruppe til forældre, hvor I også kan finde info om de ting vi laver og billeder fra møderne. For at have styr på foto er det derfor også vigtigt at I går ind i Medlemssystemet og giver tilladelse til at vi må bruge foto af spejderne. 

Kalender

Vi forsøger at planlægge i god tid - men engang imellem glipper det. Men vi har bl.a. et årshjul og en grov-skitse på hvad vi forventer der sker de kommende år. 
Vi forsøger altid at være i rigtig god tid med hvilke datoer der er - men når det kommer til selve invitationen sker det, at den ikke er ude flere måneder i forvejen. Men har du brug for information om noget, skal du altid være velkommen til at tage fat i en af os ledere.

Kalenderen kan du se under Forældreinfo/Kalender, og årshjulet og vores traditioner kan du læse mere om under Forældreinfo/Årshjul & Traditioner.

Hvis du har en elektronisk kalender, kan du faktisk automatisk få alle spejder-tingene ind i din kalender - så er du altid up to date. Læs mere om hvordan ved at se Lederinfo/Vejledninger.

Medlemsservice

Medlemsservice er det IT system, vi som spejdere bruger som Medlems-kartotek - og det eneste sted vi har persondata opbevaret.

Da vi er to spejderkorps, har vi desværre også 2 medlemssystemer, et til hvert korps:

Det er i dette system, at du skal indmelde dit barn, opdatere hvis I får en adresse eller telefonnummer, da det er disse oplysninger som vi benytter til at komme i kontakt med Jer. Systemet er indrettet, så inde i systemet vil dit barn have sit eget login, og så vil der være et login til hver forældre. Så husk at når du registrerer stamdata på dit barn, så er det barnets egen emailadresse og mobilnummer der skal angives, og dit skal være angivet på dit eget login.

Det er også her at du kan give samtykke til om vi må opbevare helbredsoplysninger (som du selv skal angive) og må tage foto af dit barn. Hvis dit barn er under 13 år skal du angive det på dit login, er barnet ældre skal det være på barnets stamdata.

Vi har i gruppen udpeget en Medlemsansvarlig der kender rigtig godt til Medlemsservice, så tøv ikke med at tage fat denne hvis du har spørgsmål omkring Medlemsservice.

Frank Plauborg
21 49 61 20

 

Kontingent

Vi benytter Medlemsservice til at styrer vores kontingent hos Dalumspejderne. 
Det betyder for dig som forældre, at du på dit barn skal angive hvilken af kontaktpersonerne der skal betale, og så får denne tilsendt faktura fra systemet automatisk når det er tid til kontingentopkrævning. Det sker pt ultimo januar og juli at du modtager opkrævningerne, og så har du 10 dage til at betale.
Du kan i medlemsservice angive et betalingskort (benyt helt dankort og ikke mastercard/visa) til betaling, samt tilmelde dig automatisk opkrævning. Så trækker vi automatisk kontingent-opkrævningen på det kort (og ikke alt muligt andet, bare rolig).

Kontingentet opkræves halvårligt med skæringsdato 1/1 og 1/7 - hvilket betyder at er man medlem den dato, vil man modtage en opkrævning. Så hvis man ikke vil fortsætte til spejder efter f.eks. sommerferien, er det ved feriens start at man skal melde sig ud, og ikke først når opkrævningen er udsendt i august.
Kontingentet er nemlig vores bevis på hvor mange medlemmer vi har, og det som er grundlaget for vores tilskud fra kommune, DUF og andre steder. Desuden går langt det meste af kontingentet som dækning af vores husleje samt korpsafgift der også bliver afregnet på disse terminer.

Kontingent-satserne er pr 1.1.2020

 • Standard 425 kroner pr halvår (Herudover kan man hos Bæverne leje en uniform for en 50'er ekstra)
 • Familie-spejd/Deltidsspejder(passive medlemmer) 250 kroner pr halvår
 • Leder 75 kroner pr år.

Hvis du ikke har mulighed for at betale på den måde, kan du betale ved at overfører til MobilePay til nummer 16553. Husk der at angive hvilken faktura, du er ved at betale. 
Dog foretrækker vi kort-betalinger via Medlemsservice, da det giver den mindste administration for os. Hvis det virkelig ikke er muligt med ovenstående muligheder, kan du efter nærmere aftale med os overfører til konto Danske Bank 1551-9140095203 (DKK) - husk også her at angive fakturanummer.

Os som ledere

Spejderarbejdet udvikler ikke kun børn, og også os voksne. Derfor bruger vi en del af vores ledermøder på at snakke om hvordan vi udlever vores rolle som Ledere hos Dalumspejderne og hvordan vi forholder os til en masse ting

 • Rammerne for det har vi beskrevet i et Manifest, som du kan læse om i Lederinfo/Ledermanifest
 • Der er også en del politiker for hvordan vi gør, når det gælder Alkohol, Rygning og Samværsregler, som du kan læse om i Lederinfo/Samværsregler & Politikker.
 • Faktisk vil vi gerne være så åbne som muligt, så derfor kan du også se i vores Lederinfo/Lederhåndbog hvis du gerne vil se mere om vores holdninger og processer.
 • Du kan se hvem der er ledere ved at se under de enkelte enheder i Kom og vær med. Udover dette hænger der plakater i spejderhuset hvor du kan se hvem vi er som ledere

Vi ved også der er en masse ledere i huset, og det kan være svært at vide hvem der er hvem af os. Derfor forsøger vi at have foto af lederne i alle enheder. De kan findes her på siden (beskrivelserne af enhederne) og hænger også i gangen i spejderhuset - men lige meget hvad, skal du altid være velkommen til at tage fat i en af os hvis du har et spørgsmål, så hjælper vi gerne. 

Forventninger til dig, jer og os

For at give spejderne de bedste muligheder for at lære at samarbejde og indgå i et fællesskab, har vi forfattet en række forventninger til Jer som forældre, spejderen og af os som ledere.

Forventninger til forældre:

 1. Generel interesse i dit barns fritidsaktivitet og holde for øje, at spejderarbejde er baseret på en frivillig og ulønnet indsats fra lederne m. fl.
 2. Aktiv støtten op omkring indtægtsgivende aktiviteter, såsom salg af juletræer, lodsedler, julemærker mm. Herudover hjælp til rengøring og vedligeholdelse af hytten til fordel for alle i gruppen
 3. Deltagelse af transport af spejdere til og fra arrangementer. Alle spejdere skal være fastspændt; spejdere under 135 cm sidder på egen selepude.
 4. Læser informationer og svarer inden tidsfristen udløber. Herudover melde ud, hvis spejderen ikke kan deltage i spejdermøder

Forventninger til spejderen:

 1. Aktiv deltagelse, både til spejdermøder og arrangementer/ture uden for normale spejdermøder
 2. Udvise god opførsel. Dvs. ingen mobning, pæn omgangstone – både til spejder og på de sociale medier, at hjælpe hinanden og behandle alle lige m. fl.
 3. Møde i uniform samt tilbehør og generel påklædning efter vind og vejr

Hvad i kan forvente af lederne:

 1. Tilrettelæggelse og gennemførelse af spejderarbejdet i overensstemmelse med retningslinjer for KFUM-Spejderne i Danmark og De Grønne Pigespejdere.
 2. Datoer til arrangementer, lejre mm. kommer i god tid. Vi forsøger altid at have vores kalender opdateret mindst et halvt år frem (og i mange tilfælde meget længere). Men selve invitationen og yderligere info kan godt komme lidt sent - men har du brug for info så spørg endelig! Vi forsøger at være ude en 2-4 uger før.
 3. Lederen er forberedt til møder og arrangementer.
 4. Professionel tilgang for at sikre, at alle i gruppen trives
 5. Alle medlemmer over 15 år er checket i det centrale kriminalregister (Børneattester).

Se mere omkring dette i Os som ledere.

Info til dig som har en ny/oprykket spejder til en enhed

Der er lidt en ny verden at komme op i en ny enhed, ud over nye ledere og vi laver andre ting, stiller vi også andre krav til spejderne og har andre traditioner. 
Dem vi vil gerne dele med Jer som forældre også, så I får et indtryk af hvad det er vi arbejder med og hvorfor.

Til dig som Bæver/Spire-forældre

Her lærer spejderen at lege sammen, holde sammen og arbejde sammen i bæverdammen, hvor man færdes i naturen, hører historier og lærer om spejderarbejdet igennem leg.

Til dig som Ulve/Smutte-forældre

Spejderen bliver en del af Junglebogen, som er den fantasiramme, hvor spejderen begynder at få indblik i spejderarbejdet på et niveau, hvor alle kan være med. Her læres langsomt forskellige spejderfærdigheder, som f.eks. at håndtere dolk, lære om knob, tænde bål osv.

Til dig som Spejder-forældre

Når spejderen bliver en del af troppen, bygges der oven på det man lærte som ulv/smutte, samtidig med at graden af voksenstyring falder i takt med, at spejderen er i stand til at arbejde selvstændigt og samarbejde i en patrulje. 
Fra spejderen bliver 13 år, kan han/hun deltage i vores korps kurser. De forskellige kurser tager udgangspunkt i at tillære kompetencer og udvikle den enkelte spejder. Spørg spejderlederne for mere information.

Til dig som Senior-forældre

Som senior arbejder man selvstændigt og ofte uden leder. Her afprøves spejderfærdigheder og –aktiviteter, til gavn for den enkelte spejder eller spejdergruppen.

Udstyr

Ting der er nyttige at have som spejder

 • Uniform og tørklæde
 • Spejderbælte
 • Pandelygte
 • Dolk (fra ulve og opefter)
 • Kompas (fra trop og opefter)
 • Rygsæk, sovepose og liggeunderlag (ved behov)

Men tag endelig gerne en snak med lederne omkring det, det kan sikkert komme med nogle tips & tricks så I får fat i det er passer bedst til Jeres barn.

Forældreforening

Som ledere har vi brug for nogle aktive forældre, der vil hjælpe engang imellem - så vi som ledere kan fokusere på at lave fede møder og ture, og ikke også skulle håndtere det at finde nye spejdere eller penge til at betale for udstyr og ture.Til det har vi heldigvis en meget aktiv Forældreforening, der hjælper med f.eks. Loppemarked så vi kan få tilskud til at tage på ture og kurser. Det er også dem der står for f.eks Sommerfest og Julestue.

Det er derfor også vigtigt at du som forældre hjælper til engang imellem til f.eks. Loppemarked og andre ting, så vi kan få tingene til at kører bedst muligt. Som ledere hjælper vi nemlig også til, men jo mere tid vi skal bruge på det, jo mindre tid er der til at vi kan lave fede spejderaktiviteter til dit barn.

Udmeldelse

Hvis du ønsker at udmelde dit barn, skal det også gøre via Medlemsservice, hvor du kan anmode om at blive udmeldt. Herefter kommer der besked til gruppens medlemsansvarlige der vil udmelde personen. Men du må nok også forvente at blive kontaktet af enhedslederen for at høre baggrunden til dette og om der er noget vi kan gøre bedre.

De grønne pigespejdere: https://medlem.pigespejder.dk 
KFUM-spejderne: https://medlemsservice.spejdernet.dk/