Forældrehåndbog

Tak fordi du lader dit barn gå til spejder hos os! Vi er rigtig glade for denne tillid og vil gøre vores bedste for at lave nogle virkelig fede og udviklende aktiviteter for ham/hende.

Her vil vi gerne komme med nogle tips & tricks til Jer forældre, for at få en god start her hos Dalumspejderne.

Facebook

Vi har to grupper på Facebook, som måske kan være interessante at følge

 • Vi har en lukket gruppe kun for forældre og spejdere, hvor I kan følge med i dagligdagen i gruppen og på ture.
 • Vi har en officiel side som alle kan komme ind i, hvor det primært er mere officielle ting der lægges ud

Vi lægger info op løbende på specielt den lukkede gruppe til forældre, hvor I også kan finde info om de ting vi laver og billeder fra møderne. For at have styr på foto er det derfor også vigtigt at I går ind i Medlemssystemet og giver tilladelse til at vi må bruge foto af spejderne. 

Kalender

Vi forsøger at planlægge i god tid - men engang imellem glipper det. Men vi har bl.a. et årshjul og en grov-skitse på hvad vi forventer der sker de kommende år. 
Vi forsøger altid at være i rigtig god tid med hvilke datoer der er - men når det kommer til selve invitationen sker det, at den ikke er ude flere måneder i forvejen. Men har du brug for information om noget, skal du altid være velkommen til at tage fat i en af os ledere.

Kalenderen kan du se her, og årshjulet og vores traditioner kan du læse om her.

Os som ledere

Spejderarbejdet udvikler ikke kun børn, og også os voksne. Derfor bruger vi en del af vores ledermøder på at snakke om hvordan vi udlever vores rolle som Ledere hos Dalumspejderne og hvordan vi forholder os til en masse ting

 • Rammerne for det har vi beskrevet i et Manifest, som du kan læse her
 • Der er også en del politiker for hvordan vi gør, når det gælder Alkohol, Rygning og Samværsregler.
 • Faktisk vil vi gerne være så åbne som muligt, så derfor kan du også se i vores Lederhåndbog hvis du gerne vil se mere om vores holdninger og processer.

Vi ved også der er en masse ledere i huset, og det kan være svært at vide hvem der er hvem af os. Derfor forsøger vi at have foto af lederne i alle enheder. De kan findes her på siden (beskrivelserne af enhederne) og hænger også i gangen i spejderhuset - men lige meget hvad, skal du altid være velkommen til at tage fat i en af os hvis du har et spørgsmål, så hjælper vi gerne. 

Forventninger til dig, jer og os

For at give spejderne de bedste muligheder for at lære at samarbejde og indgå i et fællesskab, har vi forfattet en række forventninger til Jer som forældre, spejderen og af os som ledere.

Forventninger til forældre:

 1. Generel interesse i dit barns fritidsaktivitet og holde for øje, at spejderarbejde er baseret på en frivillig og ulønnet indsats fra lederne m. fl.
 2. Aktiv støtten op omkring indtægtsgivende aktiviteter, såsom salg af juletræer, lodsedler, julemærker mm. Herudover hjælp til rengøring og vedligeholdelse af hytten til fordel for alle i gruppen
 3. Deltagelse af transport af spejdere til og fra arrangementer. Alle spejdere skal være fastspændt; spejdere under 135 cm sidder på egen selepude.
 4. Læser informationer og svarer inden tidsfristen udløber. Herudover melde ud, hvis spejderen ikke kan deltage i spejdermøder

Forventninger til spejderen:

 1. Aktiv deltagelse, både til spejdermøder og arrangementer/ture uden for normale spejdermøder
 2. Udvise god opførsel. Dvs. ingen mobning, pæn omgangstone – både til spejder og på de sociale medier, at hjælpe hinanden og behandle alle lige m. fl.
 3. Møde i uniform samt tilbehør og generel påklædning efter vind og vejr

Hvad i kan forvente af lederne:

 1. Tilrettelæggelse og gennemførelse af spejderarbejdet i overensstemmelse med retningslinjer for KFUM-Spejderne i Danmark og De Grønne Pigespejdere.
 2. Datoer til arrangementer, lejre mm. kommer i god tid. Vi forsøger altid at have vores kalender opdateret mindst et halvt år frem (og i mange tilfælde meget længere). Men selve invitationen og yderligere info kan godt komme lidt sent - men har du brug for info så spørg endelig! Vi forsøger at være ude en 2-4 uger før.
 3. Lederen er forberedt til møder og arrangementer.
 4. Professionel tilgang for at sikre, at alle i gruppen trives
 5. Alle medlemmer over 15 år er checket i det centrale kriminalregister.

Se mere omkring dette i Os som ledere.

Info til dig som har en ny/oprykket spejder til en enhed

Der er lidt en ny verden at komme op i en ny enhed, ud over nye ledere og vi laver andre ting, stiller vi også andre krav til spejderne og har andre traditioner. 
Dem vi vil gerne dele med Jer som forældre også, så I får et indtryk af hvad det er vi arbejder med og hvorfor.

Til dig som Bæver/Spire-forældre

Her lærer spejderen at lege sammen, holde sammen og arbejde sammen i bæverdammen, hvor man færdes i naturen, hører historier og lærer om spejderarbejdet igennem leg.

Til dig som Ulve/Smutte-forældre

Spejderen bliver en del af Junglebogen, som er den fantasiramme, hvor spejderen begynder at få indblik i spejderarbejdet på et niveau, hvor alle kan være med. Her læres langsomt forskellige spejderfærdigheder, som f.eks. at håndtere dolk, lære om knob, tænde bål osv.

Til dig som Spejder-forældre

Når spejderen bliver en del af troppen, bygges der oven på det man lærte som ulv/smutte, samtidig med at graden af voksenstyring falder i takt med, at spejderen er i stand til at arbejde selvstændigt og samarbejde i en patrulje. 
Fra spejderen bliver 13 år, kan han/hun deltage i vores korps kurser. De forskellige kurser tager udgangspunkt i at tillære kompetencer og udvikle den enkelte spejder. Spørg spejderlederne for mere information.

Vi har udarbejdet en lille folder, der fortæller om livet i troppen og hvad vi forventer af Jeres børn. Den kan læses her.

Til dig som Senior-forældre

Som senior arbejder man selvstændigt og ofte uden leder. Her afprøves spejderfærdigheder og –aktiviteter, til gavn for den enkelte spejder eller spejdergruppen.

Udstyr

Ting der er nyttige at have som spejder

 • Uniform og tørklæde
 • Spejderbælte
 • Pandelygte
 • Dolk (fra ulve og opefter)
 • Kompas (fra trop og opefter)
 • Rygsæk, sovepose og liggeunderlag (ved behov)

Men tag endelig gerne en snak med lederne omkring det, det kan sikkert komme med nogle tips & tricks så I får fat i det er passer bedst til Jeres barn.

Forældreforening

Som ledere har vi brug for nogle aktive forældre, der vil hjælpe engang imellem - så vi som ledere kan fokusere på at lave fede møder og ture, og ikke også skulle håndtere det at finde nye spejdere eller penge til at betale for udstyr og ture.Til det har vi heldigvis en meget aktiv Forældreforening, der hjælper med f.eks. Loppemarked så vi kan få tilskud til at tage på ture og kurser. Det er også dem der står for feks Sommerfest og Julestue.

Det er derfor også vigtigt at du som forældre hjælper til engang imellem til f.eks. Loppemarked og andre ting, så vi kan få tingene til at kører bedst muligt. Som ledere hjælper vi nemlig også til, men jo mere tid vi skal bruge på det, jo mindre tid er der til at vi kan lave fede spejderaktiviteter til dit barn.

Menu


Nyheder


Se mere på facebook (For forældre eller den offentlige side)

24. april 2018

Lørdag d. 26 maj sover hele Danmark ude. Kom og vær med sammen med Dalumspejderne

 
 

24. juni 2017

Grundet nyt arbejde for en af lederne i bæverenheden flytter vi mødedagen til torsdage fra kl. 16.30 til 18.00. Vi håber ikke at det giver for mange gener for børn og forældre.

Vi får derfor første mødedag torsdag d. 24/8-2017

Mvh Bæverlederne. Kim, Christian, Ane og Karin


30. maj 2017

For Dalumspejdernes bævere/spirer og ulve/smutter bød Kristi Himmelfartsferien på MUS-lejr på Thurøbund Spejdercenter. Vejret var optimalt til sommerlejr på Ønskeøen, og dagene var fyldt med gode oplevelser og lejrhygge.