Opgaver og ansvar hos Dalumspejderne

Der er en masse opgaver der skal løftes af gruppens ledere for at gruppen fungere i dagligdagen samt administrativt. Der er en liste for dem at Gruppebestyrelsen løfter, som kan ses under Forældreinfo/Gruppeledelsen.
Der er flere faste roller som er defineret her:

Gruppelederne og medlemsansvarlige er

Skærmbillede 2022-06-14 kl. 23.46.46   
Line Føns Andersen
20 92 91 97

image
Alexander Hjort
22 99 11 23

 

Kasseren er

Randi
Randi Strib
22 36 76 93

Opgavelisten:

Enhedslederne er typisk ansvarlige for

Gruppelederne er typisk ansvarlige for

Enkeltpersoner er ansvarlige for

Opgave Beskrivelse Ansvarlig
Ledermøde Der er fast interval på Ledermøder. (hver anden måned) plus hel dag i november.

Dette giver gruppens ledelse og ledere imellem mulighed for at afstemme snitflader og diskuterer tiltag mm.

Desuden mulighed for lidt hyggeligt sammenværd mellem lederne.

Indkaldelse og dagsorden udsendes senest en uge før afholdelse.

Delopgaver
 1. Lav dagsorden
 2. Udsend indkaldelse
 3. Sikre at der laves referat
Link til beskrivelser
Indkaldelse  Dagsorden: Gruppelederne

Referent: Vælges på mødet og sender referat til Gruppelederne.

Udsendelse af referat: Gruppelederne

Upload referat på hjemmeside: Hjemmesideansvarlig
Dalumspejderne.dk
Facebook-side
Facebook-gruppe
Hjemmesiden er for gruppen, der indeholder en masse information til forældre, ledere og interesserede i lokalområdet.

Det er primært mere statistiske info der ligger der og få nyheder.

Vi har en Facebook-side (åbent for alle) hvor vi har PR og arrangementer stående.

De daglige ’Det går du glip af hvis du ikke er her lige nu’ opslag sker på Facebook gruppen (den lukkede gruppe).

Delopgaver
 1. Opdatering af tekster
 2. Indlæg Nyheder
Link til beskrivelser
Hjemmesideansvarlig: gruppelederne

Facebook side: Line
Facebook gruppe: Alle lederne
Kasserer Gruppen har en bogholder, der laver regnskabet.

Kassererens opgave er at samle og kontrollere bilag, og videregive disse til bogholderen.

Delopgaver
 1. Modtage udlæg/afregninger fra ledere
  • Der bør ikke være private indkøb på samme boner,
  • der skal være boner,
  • Hytteleje skal markeres så der kan søges tilskud om dette
 2. Kontrol af afregninger og aflevering til bogholder
 3. Samarbejde med bogholderen
 4. Sikre der er skabeloner til afregninger
 5. Økonomikontakt til korps/region (Postmodtager)
Link til beskrivelser
Kasserer: 
Lodsedler Styring af salg af Lodsedler

Delopgaver
 1. Afklare behov for lodsedler
 2. Bestilling af lodsedler
 3. Afregning af lodsedler
Link til beskrivelser
Ansvarlig: Line

Ansvarlig for salg i enhederne: Enhedslederne
     
Årskalenderen Sikring af at gruppens overordnet kalender er opdateret 2 år frem, samt at man efterlever de processer man har besluttet vedr. kalendere.

Delopgaver
 1. Sikre årskalederen er ajour
 2. Sikre Google Kalenderen er ajour
Link til beskrivelser
Kalenderansvarlig:
Line


Udvikling af ledere/Gruppen Opgaven med at sikre at vi vil udvikle os og lever op til de krav vi selv har sat eller har fået pålagt.

Delopgaver
 1. Opdatering og fokus på Ledermanifest
 2. Opdatering og fokus på Samværsregler
Link til beskrivelser
Ansvarlig: Gruppelederne
Medlemsservice Opdatering og opfølgning på medlemmer

Delopgaver
 1. Administration af medlemmer
 2. Indmeldelse
 3. Udmeldelse
 4. Skabeloner til mails
 5. Opdatering ved oprykning
Link til beskrivelser
Medlemsansvarlig: Gruppelederne

Udsend information til forældre: Enhedslederne

Indmeldelse: Enhedslederne sikre at de oprettes (men det er Forældrene der skal det)
Udmeldelse: Forældre skal anmode om dette via Medlemsservice.

Adresseændring: Forældrene skal gøre dette.
 Børneattester Sikre at der indhentes børneattester og disse bliver opdateret efter aftale.

Delopgaver
 1. Verificerer at der er gyldige børneattester på alle over 15 år i gruppen.
Link til beskrivelser
 •  
Ansvarlig: Medlemsansvarlig
Distriktsrådsmøder (KFUM)
Regionsrådsmøder (DgP)
Deltagelse i Distriktsrådsmøder hos Fionia Distrikt (ca 5 stk om året) samt Regionsmøder i Region Lillebælt (ca 2 stk om året)

Delopgaver
 1. Deltag i møderne
 2. Modtag referat og videregiv relevant info
 3. Husk datoer til kalenderen sendes til Kalenderansvarlige.
Link til beskrivelser
 •  
Ansvarlig KFUM: Alexander
Ansvarlig DgP: Line
Intro til nye forældre Sikre at nye forældre tages godt imod og introduceres til Forældrehåndbogen

Delopgaver
 1. Registrering af medlem i Medlemsservice
 2. Intro til hjemmesiden
Link til beskrivelser
Ansvarlig: Enhedslederne, men Gruppelederne tager også en snak med dem.
 Intro til nye ledere Sikre at der tages godt imod nye ledere og de introduceres til livet som leder hos Dalumspejderne

Delopgaver
 1. Registrering af ledere i Medlemsservice
 2. Indhent børneattest
 3. Intro til hjemmesiden
 4. Sikre accept af Samværsregler (de SKAL gennemgåes med alle)
Link til beskrivelser
Ansvarlig: Enhedslederne, men Gruppelederne tager også en snak med dem.
 Nøgleansvarlig Styr på hvem der har nøgler til huset

Delopgaver
 1. Styring af hvem der har nøgler
 2. Udlevering af nøgler
Link til beskrivelser
 •  
Nøgleansvarlig: Michael Hust.

Aflevering af nøgle: Enhedslederne indsamler og afleverer Nøgleansvarlige.
Medlems-opgørelse I januar skal der laves medlems-opgørelse til korpsene

Delopgaver
 1.  Dan og godkend medlems-opgørelse
Link til beskrivelser
 •  
Ansvarlig: Gruppelederne
Opkrævning af kontingent Arbejdet omkring at få hevet penge ind fra forældre, ledere, spejdere, passive.

Delopgaver
 1. Udsend kontingent opkrævning
 2. Opfølgning på betaling af disse
 3. Send evt. rykkere
Link til beskrivelser
 •  
Ansvarlig: Gruppelederne
Postmodtager (Korpset) Modtagelse af post fra korpset og videregivelse af relevante informationer til andre

Delopgaver
 1. Modtag post og læs det
 2. Send relevant info videre til lederne
 3. Husk datoer til kalenderen sendes til kalenderansvarlige
Link til beskrivelser
 •  
Ansvarlig: Gruppelederne

Blade: Relevante enhedsledere
 Kommunal tilskud Opgaven med at sikre at vi kan få de tilskud fra det offentlige som vi kan

Delopgaver
 1.  Søg og tilskud vedr. Hytteleje
Link til beskrivelser
 •  
Ansvarlig: Gruppelederne

Angivelse af hytteleje i afregning: Enhedslederne og så sikre ovenstående at tilskuddet søges.
 Rengøring i hytten Sikring af at der bliver gjort rent i hytten, så den fremstår i en stand så vi alle kan bruge den uden at blive sure

Delopgaver
 1.  
Link til beskrivelser
 •  
Ansvarlig: Enhedslederne sørger for at feje de lokaler de har brugt efter møderne.

Husbestyrelsen står for den mere grundige rengøring ved lejlighed.
 Materialeansvarlig Overblik over materiel i gruppen, let vedligeholdelse og indstilling til når der skal købes nyt

Delopgaver
 1.  
Link til beskrivelser
 •  
Ansvarlig, Værktøjer:
Ansvarlig, Telte:
Ansvarlig, Patruljekasser:
 Lederrummet Sikring af at Lederrummet ikke bliver et pulterkammer og losseplads

Delopgaver
 1. Oprydning løbende - der er mandat til at smide ting ud uden advarsel hvis de står i den grønne reol, på bordet eller gulvet.
Link til beskrivelser
 •  
Ansvarlig: Gruppeledere
 Adgangskoder Overblik over hvilke adgangskoder der er til hjemmeside, kalender (Google Account) m.m.

Til dette benyttes LastPass der er en password manager (lastpass.com), hvor alle koderne ligger.

Adgang til dette kan ske via Google Account.

Delopgaver
 1.  
Link til beskrivelser
Ansvarlig: Gruppelederne

Sekundær der har adgang til LastPass: 
Fundraising Arbejdet med fundraising og sponsorer.

Delopgaver
 1.  
Link til beskrivelser
 •  
Ansvarlig: Michael Hust