Generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen for Dalumspejderne der dækker både KFUM og DgP. Afholdes årligt sammen med Gruppeturen i marts/april og skal varsles mindst 1 måned i forvejen

Dagsorden 

Dagsordenen fra vedtægterne lyder

 1. Godkendelse af forretningsorden (se forslag bagerst i vedtægtshæftet)
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Formandens beretning
 4. Beretninger fra Forældreforening og Husbestyrelse
 5. Godkendelse af revideret årsregnskab
 6. Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag, og planer for udvikling og vækst.
 7. Valg af medlemmer til gruppebestyrelse.
 8. Evt. valg til Husbestyrelsen
 9. Evt. valg til Forældreforening
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Stemmeberettigede 

Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er alle gruppens medlemmer.

      a) Medlemmer, der er fyldt 15 år på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, udøver selv sin stemmeret.
      b) Medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, kan lade sig repræsentere ved en forælder eller værge.
      c) Medlemmer af den hidtidige gruppebestyrelse, der ikke er omfattet af pkt. 2a. og 2b.

Man vælges for 2 år af gangen, og halvdelen er på valg hvert år.

Alle stemmeberettiget er også valgbare.

Konstituering

Gruppelederne bliver valgt på først kommende ledermøde, og Gruppebestyrelsen konstituere sig ligeledes ved første møde.
Formand for gruppestyrelsen og gruppelederen skal være 16 år eller ældre. Er disse ikke myndige, skal Gruppebestyrelsen sikre at der er tegningsberettiget gruppe (se vedtægterne for detaljer).

Gruppekasseren udpeges af Gruppebestyrelsen og skal være myndig.

Efter generalforsamlingen 

Husk at opdatere adresselisten på hjemmesiden samt opdaterer i Medlemsservice

Links

 1. Vedtægter vedr. Gruppen, KFUM
 2. Vedtægter vedr. Gruppen, DgP