Opgaver og ansvar i Gruppebestyrelsen

Der er følgende opgaver der skal løftes af Gruppebestyrelsen 

Der er en masse opgaver der skal løftes af gruppens bestyrelse for at gruppen fungere i dagligdagen samt administrativt. Der er en liste for dem at Gruppens andre ledere løfter, som kan ses under Lederinfo/Opgaver og ansvar.
Der er flere faste roller som er defineret på Forældreinfo/Gruppebestyrelsen.

Opgaveliste

Opgave Beskrivelse Ansvarlig

Generalforsamling

Generalforsamlingen for Dalumspejderne der dækker både KFUM og DGP. 

Delopgaver

 1. Indkald
 2. Lav og Godkend Referat
 3. Opdaterer valgte i Medlemsservice
 4. Dan adresseliste til hjemmesiden
Link til beskrivelser

Indkaldelse: Bestyrelsesformanden
Referant:


Opdatering af Medlemsservice: Medlemsansvarlige 

Gruppebestyrelsesmøde

Afholdes normalt 4 gange årligt. Det er her at forældre kan sætte rammerne og retningen for vores arbejde i gruppen

Deltagerne er Gruppebestyrelsen, Gruppelederne, Kasseren samt valgte repræsentanter fra enhederne.

Ved afstemninger har repræsentanterne fra enhederne ikke stemmeret, for at sikre at det er de valgte repræsentanter der har stemme majoriteten.

Delopgaver

 1. Indkald med Dagsorden
 2. Lav referat
Link til beskrivelser

Indkaldelse til møderne: Bestyrelsesformanden

Forældre- og støtteforeningen

Sikre et godt samarbejde med Forældre- og støtteforeningen, og at der bliver afholdt valgt til disse

Delopgaver

 1. Aftal datoer for arrangementer og sikr at de kommer i gruppekalenderen
 2. Opfølgning på tilskud
 3. Debat vedr. Loppemarked og pengeindsamling til gruppen

Ansvarlig:
Verner Thomsen

Husbestyrelse

Sikre et godt samarbejde med Husbestyrelsen, og at der bliver afholdt valgt til disse

Delopgaver

 1. Aftal datoer for arrangementer og sikr at de kommer i gruppekalenderen
 2. Aftale for afregning af egne arrangementer i hytten

Ansvarlig: Michael Hust

Regnskab

Ansvarlig for at lave gruppens regnskaber og årsafslutning

Delopgaver

 1. Bogføring af bilag
 2. Regnskabsafslutning
 3. Samarbejde med Kasseren

Ansvarlig: Bogholderen

     

Udvikling af lederne/gruppen

Sikring af at lederne behandler og har styr på samværsregler og politiker

Delopgaver

 1. Sikring af fokus på Ledermanifest
 2. Sikring af fokus på Samværsreglerne
 3. Sikring af fokus på uddannelse
 4. Sikring af fokus på Persondata
Link til beskrivelser

Ansvarlig: Grupperåd og Gruppeledere.